Közbeszerzések

Hargita megyével kapcsolatos aktuális közbeszerzések
Data limita depunere Denumire contract Autoritate contractanta Valoare estimata
24-03-2023 15:00 Racordarea utilizatorilor la reteaua de interes public, zona Sucursala Harghita – LOT 05,-Zona Gheorgheni, conform ATR aferente Centralizatorului cu nr. HR – 25163/27.01.2023 DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. 57 360
26-03-2023 09:00 Accesorii pentru echipament audio și video JUDETUL HARGHITA 2
26-03-2023 09:00 Servicii de televiziune prin cablu Centrul Militar Judetean Harghita 840
27-03-2023 15:00 Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita cod proiect C10-I4-507 finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență MUNICIPIUL TOPLITA 772 863
27-03-2023 15:00 Contract de servicii având ca obiect prestarea de servicii de curățenie la sediile oficiilor județene ale ANCOM DR Cluj Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii 265 872
27-03-2023 15:00 Acord cadru pe 4 ani Servicii de pază și monitorizare pentru Central DRDP Brașov și SDN 1-5, Brașov, Sibiu, Miercurea Ciuc, Târgu Mureș, Sfantu Gheorghe și Secția Autostrăzi Sibiu – DRDP Brașov COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. 9 566 047
27-03-2023 15:00 Executie lucrari pentru proiectul: Imbunatatirea serviciilor recreative prin modernizarea/reabilitarea/dotarea terenului de sport si a terenului de joaca din Parcul Central Municipal din municipiul Odorheiu Secuiesc MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC (PRIMARIA MUNICIPIULUI ODORHEIU SECUIESC) 6 454 040
27-03-2023 15:00 FURNIZARE MOTORINA EURO5 SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE TOPLIŢA 337 500
28-03-2023 15:00 Furnizare contoare de apa rece cu citire la distanta SC. HARVIZ SA 7 976 609
28-03-2023 15:00 SERVICII DE TRANSPORT DESEURI MENAJERE SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE TOPLIŢA 574 560
28-03-2023 15:00 Furnizare de produse alimentare pentru U.M. 01165 Od. Sec. și U.M. 01037 Vatra Dornei Ministerul Apararii - Unitatea Militara 01158 435 018
29-03-2023 15:00 Execuție lucrări ”Reabilitarea și dotarea gradiniței Csalóka, Comuna Ciumani, județul Harghita” COMUNA CIUMANI 7 158 287
30-03-2023 15:00 Execuția lucrărilor de construcție și de amenajare a zonei verzi, pentru obiectivul de investiție „REABILITARE SI CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES, REAMENAJARE TERENURI SI ZONE VERZI IN ORASUL BORSEC, JUDETUL HARGHITA” Orasul Borsec 10 994 834
30-03-2023 15:00 Servicii de proiectare, execuție lucrări si asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectul de investiții: „Amenajări exterioare, racorduri la utilități pentru Amenajare ambulatoriu la parter și etajul 1 al clădirii Policlinica din Miercurea Ciuc, județul Harghita” JUDETUL HARGHITA 606 217
31-03-2023 15:00 „Lucrări de întreținere drumuri în Municipiul Miercurea-Ciuc: Lucrări de întreţinere periodică a drumurilor publice; Lucrări de întreţinere curentă a drumurilor publice; Lucrări de reparaţii curente la drumurile publice.” MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC 4 970 571
31-03-2023 15:00 Servicii de realizare gard de împrejmuire electric/ din lemn în cadrul Proiectului „Restaurarea zonelor umede și a turbăriilor din regiunea Centru (RePEAT)” INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CINEGETICA SI RESURSE MONTANE MIERCUREA CIUC 437 093
03-04-2023 15:00 DOTARE BLOC OPERATOR SPITAL MUNICIPAL GHEORGHENI 8 674 767
07-04-2023 15:00 servicii pentru elaborarea studiilor de inventariere, cartare și evaluare a stării de conservare a speciilor sălbatice de interes comunitar/național în vederea determinării măsurilor pentru menţinerea/îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară/națională, elaborare studiu socio-economic, plan monitorizare, plan de management, baze de date R.N.P. ROMSILVA-ADMINISTRATIA PARCULUI NATIONAL CHEILE BICAZULUI-HASMAS R.A. 2 920 000
11-04-2023 15:00 Execuția lucrărilor cuprinse în Disp. de șantier nr. 01, 02 de Arhitectură; Disp. de șantier nr. 02, 04, 05.1, 05.2 de Rezistență, respectiv lucrările de proi. și exec. pentru captarea și evacuarea centralizată a gazelor medicale rezultate în urma anesteziei privind continuarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Reamenajarea și extinderea Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc” JUDETUL HARGHITA 3 272 972
18-04-2023 15:00 ACORD CADRU PRODUSE ALIMENTARE 5 LOTURI Penitenciarul Miercurea - Ciuc 121 090
24-04-2023 15:00 Modernizarea Centrului de Retinere si Arestare Preventiva IPJ Harghita INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN HARGHITA 3 105 402
24-04-2023 15:00 Produse farmaceutice - Medicamente incluse în diferite programe naționale Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc 12 661 925
02-05-2023 15:00 Produse farmaceutice-Preparate galenice Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc 81 095