Közbeszerzések

Hargita megyével kapcsolatos aktuális közbeszerzések
Data limita depunere Denumire contract Autoritate contractanta Valoare estimata
09-10-2023 15:00 Proiectare si executie„ASFALTARE DRUMURI LOCALE IN COMUNA COZMENI, JUDETUL HARGHITA” Comuna Cozmeni 5 600 126
09-10-2023 15:00 PROIECTARE SI EXECUTIE „ MODERNIZARE DRUMURI LOCALE IN COMUNEI MIHAILENI, JUDETUL HARGHITA” Comuna Mihaileni 10 634 872
09-10-2023 15:00 Achizitie sare gema industriala (pentru drumuri) vrac granulatia 0-8 mm SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE TOPLIŢA 678 000
09-10-2023 15:00 Achiziție echipament IT în vederea implementării proiectului „Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul UAT Municipiului Toplița” ,cod proiect SIPOCA 1227, cod MySMIS 154959 MUNICIPIUL TOPLITA 32 500
10-10-2023 15:00 Produse farmaceutice Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc 10 708 120
10-10-2023 15:00 Reabilitare și modernizare DC 61 între km 0+860 - 3+824 din comuna Ciumani, județul Harghita COMUNA CIUMANI 5 060 651
10-10-2023 15:00 Amenajare peisagistică în vederea realizării unui parc, parcări și pregătirea pentru realizare teren de joacă ORASUL CRISTURU SECUIESC 1 544 927
13-10-2023 15:00 Execuția lucrărilor de construcție în cadrul proiectului: 'Creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice la Cămin Cultural”Szabo Gyula”, com.Meresti, jud. Harghita' Comuna Meresti 2 328 514
16-10-2023 15:00 Consumabile dentare Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc 761 300
16-10-2023 15:00 Servicii de exploatare masă lemnoasă din pădurea comunală al Comunei Praid până la marginea pădurii (rampă) Comuna Praid (Consiliul Local Praid) 261 273
16-10-2023 15:00 “Servicii de reparare şi de întreţinere a centralelor termice”pentru Distributie Energie Electrica Romania- Lot 1- Sucursala Alba, Lot 2- Sucursala Covasna, Lot 3- Sucursala Harghita, Lot 4- Mures” DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. 230 050
18-10-2023 15:00 Proiectare si executie lucrări pentru investitia RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ LA BLOCURILE VECHI ÎN COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA, ETAPA A II-A COMUNA GALAUTAS 4 840 319
18-10-2023 15:00 ,,EXECUȚIE LUCRĂRI ÎN CADRUL PROIECTULUI -REABILITAREA SALII DE GIMNASTICA DIN COMUNA SUSENI,, COMUNA SUSENI 1 340 089
23-10-2023 15:00 PRODUSE FARMACEUTICE SPITAL MUNICIPAL GHEORGHENI 4 914 868
23-10-2023 15:00 Racordarea utilizatorilor la reteaua de interes public, zona Sucursala Harghita – LOT 18,-Zona Miercurea-Ciuc, conform ATR aferente Centralizatorului cu nr. HR–231045/02.08.2023 DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. 55 370
23-10-2023 15:00 Racordarea utilizatorilor la reteaua de interes public, zona Sucursala Harghita – LOT 19,-Zona Odorheiu Secuiesc, conform ATR aferente Centralizatorului cu nr. HR–231053/02.08.2023 DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. 57 280
23-10-2023 15:00 Servicii de exploatare productia anului 2023 DS Harghita 10 REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA 224 843
24-10-2023 15:00 Racordarea utilizatorilor la reteaua de interes public, zona Sucursala Harghita – LOT 21,-Zona Gheorgheni, conform ATR aferente Centralizatorului cu nr. HR–259721/30.08.2023 DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. 40 308
24-10-2023 15:00 Racordarea utilizatorilor la reteaua de interes public, zona Sucursala Harghita – LOT 20,-Zona Toplita, conform ATR aferente Centralizatorului cu nr. HR–259708/30.08.2023 DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. 31 870
01-11-2023 15:00 Acord cadru de furnizare diverse aparate și produse medicale Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc 1 563 655
02-11-2023 15:00 Pachet 22 LOT 1 si LOT 2 dupa cum urmeaza: LOT 1 - Execuție lucrări pentru obiectivul de investiție: “Amenajare baza sportiva si de agrement, str. Bisericii, nr. 210A, sat Frumoasa, comuna Frumoasa, judetul Harghita' si LOT 2 – Executie lucrari pentru obiectivul de investitie: „Construire baza sportiva multifunctionala, sat Cheveresu Mare, nr. 219/A, comuna Cheveresu Mare, judetul Timis” COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA 17 978 082
02-11-2023 15:00 Servicii de acordare a unei finanțări rambursabile interne în valoare 9.783.688,82 lei pentru asigurarea contribuției la proiectele finanțate prin fonduri structurale ale Uniunii Europene din perioada de programare 2014 — 2020 MUNICIPIUL TOPLITA 9 783 688
02-11-2023 15:00 Lucrări de execuţie aferente investiţiei „CONSTRUIREA DE LOCUINȚE DE SERVICIU PENTRU SPECIALIȘTI DIN SĂNĂTATE ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT”, proiect finanţat prin PNRR Orasul Borsec 7 018 984
06-11-2023 15:00 Acord-cadru de furnizare Medicamente pentru sistemul cardiovascular pe o perioadă de 24 de luni Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc 2 379 889
27-11-2023 15:00 STUDIU DE FEZABILITATE - Realizare infrastructură permanentă a B24 VM în cazarma 2567 Miercurea Ciuc, cod de proiect 2022-I-2567 - SECRET DE SERVICIU Ministerul Apararii - Centrul de Studii si Proiectare Constructii Militare 713 737
06-12-2023 15:00 Proiectare - faza adaptare la amplasament, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiție Proiect tip „Construire bazin de inot didactic si agrement, str. 7 Izvoare FN, oras, Borsec, judetul Harghita” COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA 20 731 434
11-12-2023 15:00 Pachet 29: P+ faza adaptare la amplasament +E+AT din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor pentru obiectivul de investitie: Lot 1 – Proiect tip Construire sala de sport, cu tribuna 180 locuri din sat Suseni, nr. 1084, comuna Suseni, judetul Harghita Lot 2 - Proiect tip Construire sala de sport, cu tribuna 180 locuri din sat Rasesti, comuna Dranceni, judetul Valpui COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA 22 498 596